Privacy

Artikel 9. Persoonsgegevens

H.C.S. zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand.

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een bestand van H.C.S. en zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren.           De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.